– Usikker på om jeg opplever å kjenne meg igjen i situasjonsbeskrivelsen