Grytøya drukner i elg, jegerne ber om å få skyte flere dyr

foto