Fisk i anlegg i Toppsundet og Astafjorden skadet av maneter