Widerøe-fly innstilt – 33 passasjerer berørt

foto