Kjøpte industriområde: Vil skape bolyst i kommunen