Venter fortsatt på prøver av luftkvaliteten - 2,5 år etter første pålegg