En mann i 60-årene er tiltalt for uaktsomt ha forvoldt en annens død. Strafferammen er på inntil seks års fengsel.

Det var 31 år gamle Preben Andre Bergseng Lind som mistet livet 13. februar 2023 i en møteulykke med et vogntog.

Vogntogsjåføren er også tiltalt for brudd på veitrafikklovens § 31 som omhandler aktsomhet og brudd på fartsgrense.