– Ingen lov som regulerer retten til legge seg når man ønsker