Daglig leder Arnt Marius Eriksen sier det er ekstremt viktig at sykehuset har det beste medisinske utstyret, noe er som gir en ekstra trygghet for befolkningen.

– Operasjonsrobot vil være utrolig viktig både for pasientene, men ikke minst for de ansatte. Derfor bidrar vi med så mye som vi kan, og bestemte oss for å støtte med 100.000 kroner, sier han.

Tommy Benjaminsen (t.v.), Segid Tedla, Gøran Heide, Arne Harald Karlsen, Kristine Reppen Samuelsen, Kjell Gustavsen, Michael Pettersen, Julianne Nilsen, Stian Johansen, Kenneth Dallager, Torhild Farstadberg, Ørjan Antonsen, Ludvig Nielsen, Rudi Thomassen, Hege Eliassen, Sveinung Ims, Ingvild Westvig, Andreas Bruun, Stine Sareussen, Trygve Nibe, Tobias Kleiven, Vidar Molvær gir 100.000 kroner til operasjonsrobot. Foto: Arnt Marius Eriksen

De ansatte på Hinnstein støtter de gode argumentene for hvorfor lokalsykehuset skal ha den mest moderne sykehusbehandlingen.

– Argumenter som kortere liggetid for pasientene, kortere ventetid på viktig operasjoner, mer attraktivt for leger å søke seg til Harstad, større mulighet for å bevare høy kompetanse, bedre arbeidsforhold for kirurgene og ikke minst at sykehuset følger den medisinske utviklingen, var ting som gjorde at dette måtte vi bare være med på. sier Eriksen.

Hinnstein har 43 ansatte og ifølge Eriksen var det stor stemning da det ble bestemt å støtte innsamlingen.

– Blir det samlet inn nok penger slik at sykehuset kan kjøpe roboten, vil det være et kjempeløft som sykehuset, sier han.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebanken 68 grader Nord.