– Få harstadværinger klager over mørketidsdepresjon