Anna Rogde på tokt for å formidle lokal vikinghistorie