Planlegger 60 boliger: – Har tro på dette prosjektet

foto