Ser du veldig mye nødetater i nærheten av Borkenes sentrum, tilhører de trolig øvelsen.

Plivo står for pågående livstruende vold, og er en prosedyre for hvordan nødetatene skal opptre og samvirke i farlige situasjoner. Prosedyren er ett av flere oppfølgingstiltak etter 22. juli 2011.

Opersasjonssentralen i Troms opplyser at øvelsen foregår i tidsrommet fram til klokka 22.30 torsdag kveld.