Om ett års tid skal ny stasjon stå klar: – Blir viktig for ferge og for Hålogalandsveien

foto