Statsforvalteren forkaster naboklager - godkjenner nytt byggevarehus på Gangsås

foto