Her lærer elevene hvordan vi fordeler noe av det viktigste for livet på jorden

Elever i klasse 7C på Bergseng skole lærer hvordan man kan samarbeide for å sikre at alle får nok vann . Her elev Agnethe Berg-Enoksen (12). Foto: Håkon Wikan