Etter montering av denne porten ble gamle venner uenige om sluttbetalingen. Nå foreligger dom i den mangeårige tvisten.

foto