Ifølge inspektør Hans Arild Hansen i Statens vegvesen ved Harstad trafikkstasjon er den vanligste forseelsen at man kjører med bare ett lys.

Bruksforbud

–Men også feil belysning som for eksempel å kjøre med tåkelys og nærlys samtidig, er en gjenganger. I tillegg ser vi når vi har kontroller at enkelte har montert egne løsninger som ikke er tillatt. I de tilfeller der vi avdekker feil lysbruk gir vi som oftes pålegg om rask utbedring med svært kort frist da det ikke er ønskelig at man ferdes i trafikken uten riktig bruk av lys.

– I noen tilfeller kan vi gi bruksforbud dersom man for eksempel mangler lys både foran og bak, forteller Hansen, som sier at de har begrensede muligheter for å gi forenklede forelegg når de er ute på kontroller.

– Det er i utgangspunktet politiets ansvar, men de er ofte med oss på kontroller og kan utferdige forelegg på stedet dersom det er grunnlag for det. Vi anmelder derimot de groveste tilfellene, i tillegg til å kunne gi kjøreforbud.

Ingen unnskyldning

Hansen forteller at de er ute på kontroller minst en gang i uken nå i mørketiden.

– Vi ser at mange slurver med lysbruken, derfor er det viktig at man sjekker lysene med jevne mellomrom spesielt dersom bilen er av eldre dato. For nyere biler finnes det ingen unnskyldning for ikke å ha lysene i orden da de aller fleste nybiler har lamper på dashbordet som gir beskjed om at pærer er gått.

– Det vi imidlertid hører som unnskyldning stadig ofterer er at det koster 1500-2000 kroner å skifte lyspære, og at dette på flere bilmerker må fortas på verksted. Det kan man selvsagt forstå, men er ikke grunn god nok for å la det vær, sier Hansen.

Farlige situasjoner

Politioverbetjent Kåre Rasmussen ved Harstad politistasjon bekrefter at det kan bli kostbart å ikke ha orden på lysene i trafeikken.

– Forelegget for å kjøre med bare et hovedlys er på 2000 kroner. Det samme gjelder for å kjøre med feilaktige lys eller dersom foreskrevne lykter ikke er tent. Det er viktig å huske på at feil belysning kan blende motgående trafikk og skape farlige situasjoner. Derfor er vi ofte ute og kontrollerer at lysbruken er korrekt, sier Rasmussen.

KORREKT: Dette er riktig bruk av lysene. Foto: andreas Isachsen
FORELEGG: Mangler du et lys kan det fort ryke et par tusenlapper. Foto: andreas Isachsen