Kari-Anne: – Vi skal bli bedre på heltidsstillinger i helse- og omsorgsektoren

foto