Her er det nye kommunestyret i Harstad, og disse skal sitte i utvalgene

foto