Her ligger den nye hurtigbåten ved kai i Harstad - for første gang

foto