I dagens forslag til statsbudsjett har regjeringen foreslått en økning i støtten til folkehøgskolene. Dette kommer fordi antall elever på folkehøgskolene har økt de siste årene.

– Det er svært gledelig at regjeringen har sett den veksten folkehøgskolene har hatt de siste årene, sier Odd Arild Netland, daglig leder i Folkehøgskolerådet.

– Folkehøgskolene er et viktig tilbud til unge i en periode i livet der de trenger et trygt miljø å modnes i. I tillegg gis de mulighet til å dyrke interesser som kan vise vei for senere yrkesvalg, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette er en gladmelding for folkehøgskolene, sier Tove Hallan, fungerende rektor ved Trondarnes Frilynte Folkehøgskole.

Økning tre prosent

Forslaget innebærer et samlet tilskudd for folkehøgskolene på kr 718 206 000. Det er en økning på 3,3 prosent fra året før, og i tillegg en ekstra bevilgning på 10 millioner som kompensasjon for økt elevtall. Folkehøgskolene har hatt en stabil framgang i antall elever de siste ti årene, og dette er første gang den rødgrønne regjeringen kompenserer for det økte elevtallet.

– Dagens forslag til Statsbudsjett er en oppmuntring. Vi kunne selvfølgelig også ønsket oss at tidligere års vekst i elevtallet ble dekket inn i budsjettet, men alt i alt er vi fornøyde, sier Tor Grønvik, daglig leder i Informasjonskontor for kristen folkehøgskole. — I dag feirer folkehøgskolene de ti millionene og de gode ordene fra Kristin Halvorsen.

Økt popularitet

Ambisjonen framover nå for folkehøgskolene er å få midler til å starte en ny skole. — Vi håper regjeringen så snart som mulig vil prioritere arbeidet med flere folkehøgskoler i Norge. Den økte populariteten til dette skoleslaget bør føre til at vi også kan øke tilbudet for elevene, sier Dorte Birch, daglig leder i Informasjonskontoret for folkehøgskolen.