Bygda Båtforening på Ånstad i Ibestad kommune fikk avslag på søknad om naturskade. Landbruksdirektoratet skrev i brev til Bygda Båtforening (26.11.2015) at ekstremværet ”Ole” (07.02.2015) ikke medførte skader som kan ”anses” som en ”naturulykke i lovens forstand”.

- Konsekvensen er at direktoratet mener at Naturskadefondet ikke skal gi erstatning for de skadene som ekstremværet ”Ole” påførte moloen til Bygda Båtforening i Ånstad på Andørja, sier Børge Arvesen, som selv bor nært den raserte moloen.

Skadene på moloen til Bygda Båtforening var omfattende. Steiner på flere 100 kilo, fra 1,20 m til 1,60 m ble revet opp. Dette på tross av at alle de store steinene er bundet sammen med jernbeslag. Et grundig arbeid, som ble gjort på begynnelsen av 1990-tallet av det anerkjente entreprenørfirmaet Leonard Nilsen.

- Jeg kjenner grunnforholdene i fjordene rundt Astafjord godt gjennom Astafjord-prosjeket fra 2002 til 2010. Dette på oppdrag for oppdrett, fiske og reiseliv, sier Arvesen.

Det mest omfattende kystsone programmet som er gjennomført i Norge til dags dato. Astafjordprosjektet gir viktige lokalkunnskaper som vi mener er viktig for opplysningen av saken.

Skuffet

- Det er tydelig at konsekvensen av Landbruksdirektoratet holdning er at Statens Naturskadeerstatning ikke lenger gjelder for Kyst-Norge, sier Arvesen.

- Landbruksdirektoratet skrev i brev til Bygda Båtforening (26.11.2015) at ekstremværet ”Ole” (07.02.2015) ikke medførte skader som kan ”anses” som en ”naturulykke i lovens forstand”, forteller Arvesen.

- Jeg er forundret over at skadene etter ekstremværet Ole ikke utløser naturskadeerstatning, sier Arvesen, som selv bor i nærheten av den ødelagte moloen.

Millionbeløp

- En molo lar seg ikke forsikre. Derfor er båtforeningen helt avhengig av naturskade erstating. Under stormen Ole var det 33 cm høy vannstand og mye vind. Den normale vannstand er 25 cm, forklarer Arvesen.

- Ektstremværet bidro til et stort hull i moloen og knuste flytebryggene som lå bak moloen. Flere båter slet seg fra fortøyingen på grunn av ekstremværet, forteller Arvesen, om naturkreftenes herjinger på Ånstad.

Han mener en ikke kan bruke måleparametre fra Harstad som fasit for været som var denne dagen. Ånstad ligger lenger ut mot Anfjorden og har åpent hav rett inn. Kostnanden for å bygge opp moloen på beregnet til vel 1,3 millioner kroner.

- Jeg og mange med meg undrer oss på beretterlsen til å ha et Naturskadefond. Det er svært vanskelig å nå fram for oss som bor langs kysten, sier Børge Arvesen, i en kommentar til at Bygda Båtforening har fått sitt andre avslag på naturskadeerstatning.

SKUFFET: Børge Arvesen fra Ånstad er skuffet over at båtforeningen i bygda får naturskadeerstaningen er ekstremværets Oles herjinger ved moloen i båthavna. Foto: kjell solbakken