Vurderer muligheten for å flytte tilbake tjenester som i dag utføres i Harstad