Harstad-kontor sikret seg kontrakt som vil gi store ringvirkninger