Prisen per kvadratmeter steg i Harstad: – Grensesprengende