Ramlet ned fra stillas i forbindelse med byggearbeid