– Færrest mulig barn skal plasseres i fremmede fosterhjem