Mannen som falt fra fjell på Senja var tysk turist – her fant de ham