Vil grave ned avfallssiloer i etablert kjørevei

foto