Parabolfluas Hans Erik Myreng: – Nå får vi tid til et nytt liv

foto