Troms og Finnmark får dekket 68 millioner av skilsmissekostnadene