Flere unge blir nærsynte – dette sier optikeren er grunnen