Boligblokken får 30 leiligheter – et par hundre har meldt interesse