Gruppen består av Rune Stenstrøm, Nina Dons-Hansen, Håkon Vahl, Kjersti Karijord Smørvik, Nils-Johan Holte, Julie Solfjell. Varamedlemmer: Ninni Korsmo, Britt Skinstad Nordlund, Harald Alstad, Dagfinn Gjertsen

Stenstrøm sier de håper alle gruppene i kommunestyret vil bidra til denne viktige saken.

– Det er en tverrpolitisk enighet om at det er viktig at sykehuset får operasjonsrobot. Samtidig mener vi at de enkelte partigruppene også kan gi. Hvis alle bidrar, har vi en sjanse til å komme i mål, sier han.

Stenstrøm sier det er imponerende å se det store engasjementet som er skapt på noen få uker.

– Det snakkes om innsamlingen alle steder man ferdes, og dette positive engasjementet viser fellesskapet hos oss alle.

Han mener saken er uhyre viktig for hele regionen.

– Det var en lett avgjørelse, kanskje det vedtaket med minst diskusjon. Det var stor enighet i gruppa at dette må vi støtte, sier Stenstrøm.

Bidrag kan gis på konto: 4730.21.28045 i Sparebank 68 grader Nord.