Folket har fått nok – krever bedre trafikksikkerhet