Godtok forliket, men ikke uten flengende kritikk av kommunedirektøren først