Formannskapet vedtok utvidede restriksjoner for Harstad

foto