Selskapet Lytix Biopharma presenterte søndag resultatene etter å ha testet kreftmedisinen LTX-315 for første gang på mennesker.

- Den største utfordringen er å få de samme resultatene på mennesker som vi har sett i dyreforsøk. Dyrene blir helt kreftfrie, selv svulstene vi ikke behandlet blir borte. LTX-315 dreper kreftceller, og samtidig læres kroppens immunforsvar å drepe kreftceller andre steder i kroppen. Om  kreften kommer tilbake senere angripes den av immuncellene, sier daglig leder Unni Hjelmaas.

Selv om forsøkene kun er i startfasen, er erfaringene fra behandling av de 14 første kreftpasientene gode.

- Vi ser tilfeller av at kreftsvulsten krymper, sier Hjelmaas.

Resultatene ble presentert søndag på verdens største kreftkongress, ASCO, i Chicago.

Lover ingen løsning

Sjefen for Lytix Biopharma ønsker ingen overskrfter der det loves noen snarlig løsning på kreftgåten.

- Jeg må innrømme at slike overskrifter ødelegger. Ingen løser kreftgåten over natten. Her er det slik at mange bekker små blir en stor å.

Resultatene som ble presentert i Chicago søndag baserer seg på en studie som ble avsluttet i 2012.

- Vi har der fokusert på sikkerhet og hvor mye man kan dosere.

- Nå er vi i gang med en ny studie som foreløpig har inkludert seks pasienter, den første fasen av studien fokuserer også på sikkerhet og dosering. Så skal vi utvide studien, kanskje allerede fra høsten av, og planen er å inkludere inntil  50-60 pasienter.

Pasientene som så langt har vært med i undersøkelsen har en lang rekke kreftsykdommer, som hudkreft, lymfekreft og brystkreft.

- Pasientene må ha en eller flere tilgjengelige svulstet som vi kan injiseres LTX-315 i . På dyr har medisinen fungert på alle kreftformer. Dataene der har vært enestående, sier Hjelmaas.

Fikk rødming i huden

En effekt av medisinen hos mennesker har vært rødming i huden.

- Det viser at antistoffer i kroppen mobiliserer. Du ser det samme rundt et sår i huden. Dette er tegn på at kroppens t-celler går til angrep på uønskede celler, sier styreleder Knut Eidissen.

Han sier at resultatene av medisinen LTX-315 er lovende.

- Dette er utrolig spennende. Vi jobber med mange av de fremste kreftforskerne i verden, sier han.

En utfordring framover er å få like gode resultater på mennesker som på dyr.

- Dyrene lever kortere og har hatt kreft i kortere tid enn det som er vanlig hos mennesket. I mennesker er noe av jobben å hjelpe immunforsvaret til å identifisere kreftcellene som en fiende, sier Unni Hjelmås.

Lytix Biopharma jobber med Radiumhospitalet og sykehus i Belgia og Chicago. De håper nå på samarbeid med flere sykehus i USA. Selskapet har eksistert i 11 år. Harstad-selskapet Picasso Kapital, som er den største aksjonæren, har investert rundt 90 millioner i selskapet.

Styreleder Knut Eidissen og administrerende direktør Unni Hjelmaas i Lytix Biopharma. Foto: Lytix Biopharma