Lager fem meter høyt Arctic Race-monument: - Håper på en liten dialog med Dag Otto

KLAR FOR FEST: Både hyt­te­folk og bo­sat­te på Grøn­ning er snart klar for den sto­re fes­ten. Fra venst­re: Gun­nar Tha­rald­sen, Ste­ve Olsen, Kjell Mag­ne Kristoffersen, Lai­la Lo­ckert, Odd Ei­rik Aron­sen, Sol­bjørg Jørgensen, Alice Paul­sen, Odd Vil­lad­sen og Mag­nus Vil­lad­sen. Foto: Jane Will­as­sen