Har kommet til enighet: Harstad kommune kjøper tomt for 21 millioner kroner