Ovnene har vært holdt mer eller mindre varme i snart 70 år ved Marcussens Metallstøperi. Og varmere skal de bli, for den tradisjonsrike harstadbedriften satser på betydelig omsetningsøkning de neste tre årene – både for å sikre arbeidsplasser og finne nye industrielle eiere. Leveranser til oljeindustrien og infrastruktur er nøkkelen til veksten.

- Målet er å gjøre brura så attraktiv som mulig for eventuelle beilere, sier Hilde Svenning med et smil. Hun er innleid daglig leder for det lille selskapet som i dag i all hovedsak eies av Kunnskapsparken Nord gjennom Hålogaland kapital.

Utfordringer

Marcussens Metallstøperi har en lang historie med oppturer og nedturer bak seg. I 2012 var situasjonen så prekær at bare en akkord med kreditorer og ny tilførsel av kapital fra eierne berget bedriften fra konkurs.

Nybygget på Stangnesbasen ble også et vanskelig og utfordrende løp for den lille bedriften med knapt seks millioner kroner i omsetning. Derfor ble bygget solgt, og Marcussens er i dag leietakere i bygget.

- Det spiller ikke så stor rolle hvor vi har lokaler, bare de er tilpasset vår drift. Det viktigste er at vi er gjeldfri og har penger i banken. Det gir oss friheten til å utvikle oss for fremtiden, sier Svenning, som det siste året har lagt planene for hvordan selskapet skal øke inntektene til rundt 20 millioner kroner. Det inkluderer å bli en solid og foretrukket leverandør til petroleumsindustrien. Og det har startet bra. I forhold til fjoråret på samme tid, er resultatforbedringen en halv million kroner.

- Min jobb er å se de store linjene, legge planer og sørge for at bedriften er kompetent og rustet til vekst. Målet er å bli en foretrukket leverandør for de som trenger produktene vi produserer, sier Svenning, som legger vekt på at dette er en liten unik produksjonbedrift i Harstad.

Anoder

80 prosent av omsetningen kommer salg av anoder til maritim sektor, der kundene kan være skipsverft som har båter oppe til klassifisering eller vedlikehold. I dag er Hamek bedriftens største kunde. På skip brukes eksempelvis anoder i form av sink/aluminimumsklosser festet utenpå skipsbunnen for å redusere korrosjon av skroget. Ofte må anodene skiftes ut årlig. I tillegg lager bedriften juksasneller, leverer støpgods i mange varianter og har eget maskinverksted.

Prekvalifisert

- Vi må ha flere ben å stå på. Derfor deltar vi på Statoil og Innovasjon Norges utviklingsprogram mot olje- og gassindustrien (LUNN) som skal gi potensielle nordnorske leverandører en forståelse av hvilke prosesser som må gjennomføres for å prekvalifisere seg som leverandør til petroleumsbransjen, sier Svenning.

Innen utgangen av november skal selskapet vært prekvalifisert i henhold til NORSOK S006 på veien mot å bli en leverandør til den krevende petroleumsindustrien.

- Vi må ha kvalitetssystemer på plass, som ISO 9001. Målet er å ha den sertifiseringen på plass innen neste år, og så kunne bli en foretrukket leverandør på linje med våre konkurrenter. I 2020 er målet å ha 30 prosent av omsetningen fra olje- og gassindustrien, sier Svenning.

Fraværende

Hun har også konstatert at selskapet ikke er blant leverandørene til noen av de store samferdselsprosjektene i regionen. Det bygges broer, veier og kaier i hele landsdelen, men ingen leveranser kommer fra lokalene på Stangnesbasen.

- Det er ergerlig at vi er så fraværende. Vi har ikke vært gode nok, og nå jobber vi knallhardt for å komme inn på det markedet.

Kjente produkter

Klarer selskapet å posisjonere seg rett, samt effektivisere produksjonen, mener Svenning at omsetningen raskt kan økes fra 6 til ti millioner kroner uten vesentlig økning i bemanningen.

- Markedene kjenner våre produkter. Vi må levere kvalitet til riktig pris, så er det mulig. Dette er ikke noe luftslott, men vi må bygge sten på sten. I 2017 fyller selskapet 70 år, og da skal vi feire en solid jubilant, sier Svenning, og skryter av de ansatte, som er omstillingsklar og står på for å klare målene.

- De ansatte er fundamenetet i bedriften, og har stått last og brast i turbulente tider. Det er

Til neste år er målet også å få inn lærlinger, for å sikre rekruttering i årene fremover.

Les mer om vekstnæring, eierskap og utvikling i vår region i siste utgave av 68,47N.

Jakter nye eiere

Svenning har vært i bedriften i flere år gjennom aktivt styrearbeid, og siste år som daglig leder. Nå er hun klar for å finne nye eiere, og har vært i kontakt med blant andre danske interessenter, men foretrekker at eierskapet fortsatt blir egionalt.

- Vi ønsker ikke å selge til en konkurrent som bare kjøper selskapet for å legge det ned, så vi jakter på solide langsiktige eiere. Bedriften har konkrete planer for fremtiden, og stabil økonomi. Opprydningen vi har gjort, vises på bunnlinjen i regnskapet. Nå mener vi at selskapet fortjener et industrielt eierskap for et langt og godt liv også etter fylte 70.

- Vi har skapt et fundament for noe som skal bygges videre på, men det gjenstår enda mye arbeid. Fremtiden vil vise om vi lykkes.

Du kan lese siste utgave av vårt magasin om regionen her.

foto
Terje Helmersen er med på å støpe ny fremtid for Marcussens Metallstøperi. Foto: Oivind Arvola