Folkemøtet går i gang klokka 18 torsdag. Ressurspersoner fra kommunens kriseteam, politi og nødetater deltar. Det gjør også Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging. Møtet foregår i Norges brannskoles lokaler på Fjelldal.

Ordfører Liv Kristin Johnsen i Tjeldsund sier målet med møtet er å komme nær innbyggerne i en vanskelig situasjon, for å forebygge mot uheldige effekter av den omfattende saken.

Invitasjonen om å delta går ut til alle innbyggerne i kommunen.