Disse har søkt og fått tildelt ekstraordinær næringsstøtte

foto