Disse har søkt og fått tildelt ekstraordinær næringsstøtte

Olaåsen gård og eier Britt Marthinussen har mottatt kompensasjon i forbindelse med pandemien. Foto: Arkiv