Kristian Kristensen får kulturprisen i Harstad for 2022