NRK får opplyst fra flere kilder at prislappen blir for høy på grunn av økte kostnader.

En trase mellom Fauske og Tromsø vil koste 200 milliarder kroner, ifølge NRK. Jernbane ble sist utredet i 2019. Da ville prislappen vært på 133 milliarder.

Jernbanedirektoratet skal presentere utredningen som er gjort for Nord-Norgebanen onsdag. Det er sett på ulike løsninger for jernbane mellom Fauske og Tromsø, med en mulig sidelinje til Harstad.

Konseptutvalgutredningen, et samarbeid mellom Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Kystverket og Avinor, skal legge grunnlaget for all transport i Nord-Norge: vei, jernbane, sjøfart og luftfart.