Foreslår bemanningsbyrå i helsesektoren: – Vil ta tid å få folk i arbeid

foto