Mannsdominansen ikke lengre like total – Kjersti Karijord Smørvik er inne i havnestyret igjen