Revisorforening opphører – gir penger til alvorlig syke barn

foto