Kommunen har lagt planer for vedlikehold av lekeapparater i barnehage og skole